Wady i zalety spółki z o. o.

, , Skomentuj

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest najpopularniejszą spółką w Polsce. Ma ona jednak zarówno wady jak I zalety. Za podstawową wadę możemy uznać bardzo sformalizowaną procedurę założenia spółki, która może trochę odstraszać i składa się z kilku etapów-to jest między innymi: zawarcie umowy spółki( w formie aktu notarialnego), wniesienie wkładów na pokrycie kapitału spółki, ustanowienie organów spółki, rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym czy zgłoszenie spółki jako płatnika do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Ponad to, właściwie każda zmiana musi być potwierdzona notarialnie, w formie aktu. Z reguły spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mają obowiązek prowadzenia pełnej księgowości, a także składania sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta od Urzędu Skarbowego oraz sądu rejestrowego., a także sprawozdań z działalności spółki. Zaletą złożenia tego rodzaju spółki będzie na pewno fakt, że wiąże się ono z stosunkowo niskimi kosztami. W zasadzie jedynymi jakie trzeba ponieść, są te koszty związane ze spisaniem umowy w formie aktu notarialnego, rejestracją spółki w KRS oraz wniesieniem wkładu. Ponadto koszty te można znacznie zmniejszyć, rejestrując spółkę przez internet, co jest kolejnym plusem. Numer NIP I REGON nadawane spółce są automatycznie przez sąd już na kilka dni po zarejestrowaniu spółki w KRS. Kolejną zaletą jest możliwość założenia jednoosobowej spółki, co pozwala na indywidualne prowadzenie działalności, znacznie ograniczając ryzyko. Odpowiedzialność wspólników spółki ogranicza się bowiem, tylko do wysokości wniesionego kapitału, a zatem co ważne, nie odpowiadają oni za zobowiązania spółki swoim własnym majątkiem.

Źródło:

gotowe-spolki.co.pl

 

Odpowiedz