Zakładanie spółek

poradniki, artykuły i wiele więcej

Blog Page

Spółka akcyjna

LeszekW 0 Comments

Spółka akcyjna – to forma powszechnej spółki kapitałowej w gospodarce wolnorynkowej, która skupia się wokół obiegu akcji, które należą do tzw. akcjonariuszy. Spółka akcyjna musi posiadać kapitał zakładowy,  ksiegowosc który składa się z wkładów włożonych przez założycieli, którzy przez to stają się współwłaścicielami spółki. W Polsce o prawidłowe działanie spółek akcyjnych dba Kodeks Spółek Handlowych, dawniej znany jako Kodeks Handlowy.

Spółka zoo

LeszekW 0 Comments

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w skrócie spółka z o.o. jest to jedna z wielu form prowadzenia przedsiębiorstwa  przez jedną bądź więcej osób, które są nazywane wspólnikami i które są odpowiedzialne do pewnego stopnia za sprawy spółki . Spółka zoo jest bardzo popularna w krajach europejskich, także w Polsce.

Spółka jawna

LeszekW 0 Comments

Spółka jawna, znana także pod skrótem „sp.j” – to rodzaj spółki, który jest prowadzony pod własną firmą, z zastrzeżeniem, że nie jest ona spółką handlową. Spółka jawna ma swój majątek własny, który składa się z wkładów wniesionych przez założycieli spółki jak ten nabyty podczas jej istnienia.

Spółka komandytowa

LeszekW 0 Comments

W polskim prawie istnieje kilka rodzajów spółek prawa handlowego. Jednym z nich jest spółka komandytowa, którą zalicza się do kategorii spółek osobowych, w skład której z kolei wchodzą również spółka jawa, partnerska oraz spółka komandytowo-akcyjna.

Spółka komandytowo-akcyjna

LeszekW 0 Comments

Spółka komandytowo – partnerska, która jest najczęściej oznaczana skrótem (S.K.A.) to nic innego jak rodzaj spółki osobowej, której zadaniem jest prowadzenie działalności gospodarczej pod własną firmą. W tym przypadku, rola odpowiedzialności spada na co najmniej jednego z wierzycieli, zwanego komplementariuszem, odpowiada od bez jakiegokolwiek ograniczenia, z kolei drugi ze wspólników musi by ć akcjonariuszem i nie odpowiada on za poczynania spółki.

Spółka partnerska

LeszekW 0 Comments

Spółka partnerska to rodzaj spółki osobowej, która istnieje w polskim systemie prawnym od 1.01 2001 roku, a została ustanowiona przez Kodeks spółek handlowych.

Właścicielami tego rodzaju spółki są partnerzy, inaczej zwani wspólnikami, aby prowadzić wolną działalność pod szyldem własnej firmy.  Dlatego też, zabronione przez Polskie prawo jest tworzenie spółek partnerskich , w celu innym, aniżeli wykonywani wolnego zawodu oraz wykonywania jakiejkolwiek działalności gospodarczej, czyli np.: produkcji czy handlu lub usług.

Jak dostać się na studia prawnicze

LeszekW 0 Comments

Nie zawsze możemy wszystko przewidzieć, dlatego nigdy nie wiemy, kiedy może przydać się nam pomoc dobrego prawnika. Wiadomo, że jeśli wziąć pod uwagę łatwe sprawy to przeważnie chcemy radzić sobie z nimi samodzielnie, dla przykładu jeśli mogliśmy uczestniczyć w zderzeniu drogowym czy kwestia dotyczy czegoś błahego. Ogólnie wszystko jest w porządku jeżeli inni ludzie są uczciwi względem nas, ale kłopoty mogą rozpocząć się w momencie gdy ktoś chce działać na naszą niekorzyść. Wystarczy, że ktoś będzie znał przepisy bardziej od nas i już wszystko obraca się przeciwko nam. Wynajęcie odpowiedniego adwokata jest korzystne praktycznie we wszystkich sprawach, niezależnie od tego czy to my wnosimy sprawę, czy też bronimy się przed innymi. Wiemy, że jeśli będziemy o cokolwiek oskarżeni, ale nie mamy właściwych środków.